Concrete Sand

Category:

Một số thông tin bạn nên biết về cát bê tông: 

-Yêu cầu của cát bê tông là cát vàng hạt to có mô đun độ lớn từ 2.0 – 3.3
-Hàm lượng muối gốc sunphát, sunphít không quá 1% khối lượng.
-Hàm lượng sỏi có đường kính từ 5-10mm không vượt quá 5% khối lượng
-Hàm lượng mica không được lớn hơn 1% theo khối lượng