• Thoát nước sàn tắm, sàn nhà vệ sinh
  • Thoát nước nhanh, lưu lượng lớn
  • Tháo lắp dễ dàng để vệ sinh
  • Ngăn mùi
  • Phi : 76,90
  • KT mặt :10 x 10 cm
  • Ga thoát sàn bằng Inox SUS304 mờ