[STONESINKS] LAVABO SINK MAR1-8

Category:
  • Lavabo đá tự nhiên nguyên khối ,Vân đá,vết rạn trong mỗi khối đá được hình thành địa chất hàng triệu năm.
  • Khai thác theo qui cách  từng khối đá, vân vệt sẽ khác nhau tùy thuộc vị trí cắt của từng khối đá, sẽ vệt sáng ,đậm ,nhạt, vết rạn cũng khác nhau.
  • Lavabo đá tự nhiên Marble nâu vân chỉ vàng