ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

– Độ thấm nước gạch men kim cương 80×80 Viglacera Eco D801≤ 0,5%

– Cường độ chịu uốn gạch men kim cương 80×80 Viglacera Eco D801≥ 27N/m2 

– Độ cứng của gạch men kim cương 80×80 Viglacera Eco D801≤ 7 Mohs 

– Độ bền nhiệt gạch men kim cương 80×80 Viglacera Eco D80115oC đến 145oC

– Độ bền hóa gạch men kim cương 80×80 Viglacera Eco D801: chịu được các loại bazơ và a xít

– Sai lệch lớn nhất của kích thước gạch men kim cương 80×80 Viglacera Eco D801: ±0,5 mm 

– Sai lệch lớn nhất của độ dầy gạch men kim cương 80×80 Viglacera Eco D801: ±0,5% 

– Sai lệch lớn nhất của độ vuông góc gạch men kim cương 80×80 Viglacera Eco D801: ±0,5 mm

– Sai lệch lớn nhất của độ cong trung tâm gạch men kim cương 80×80 Viglacera Eco D801: ±0,5 mm 

– Sai lệch lớn nhất của độ cong cạnh gạch men kim cương 80×80 Viglacera Eco D801: ±0,5 mm 

– Độ chống mài mòn của gạch men kim cương 80×80 Viglacera Eco D801: ≤ 175mm3