ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

– Độ thấm nước gạch men kim cương 80×80 Viglacera Eco D826 ≤ 0,5%

– Cường độ chịu uốn gạch men kim cương 80×80 Viglacera Eco D826 ≥ 27N/m2

– Độ cứng của gạch men kim cương 80×80 Viglacera Eco D826 ≤ 7 Mohs

– Độ bền nhiệt gạch men kim cương 80×80 Viglacera Eco D826 15oC đến 145oC

– Độ bền hóa gạch men kim cương 80×80 Viglacera Eco D826: chịu được các loại bazơ và a xít

– Sai lệch lớn nhất của kích thước gạch men kim cương 80×80 Viglacera Eco D826: ±0,5 mm

– Sai lệch lớn nhất của độ dầy gạch men kim cương 80×80 Viglacera Eco D826: ±0,5%

– Sai lệch lớn nhất của độ vuông góc gạch men kim cương 80×80 Viglacera Eco D826: ±0,5 mm

– Sai lệch lớn nhất của độ cong trung tâm gạch men kim cương 80×80 Viglacera Eco D826: ±0,5 mm

– Sai lệch lớn nhất của độ cong cạnh gạch men kim cương 80×80 Viglacera Eco D826: ±0,5 mm

– Độ chống mài mòn của gạch men kim cương 80×80 Viglacera Eco D826: ≤ 175mm3