Cát Bê Tông

Cát bê tông là tên gọi chung của loại cát xây dựng có module hạt lớn, làm thành phần cấp phối không thể thiếu để sản xuất bê tông. Cát thường sử dụng là loại cát vàng.

Danh mục:

Một số thông tin bạn nên biết về cát bê tông: 

-Yêu cầu của cát bê tông là cát vàng hạt to có mô đun độ lớn từ 2.0 – 3.3
-Hàm lượng muối gốc sunphát, sunphít không quá 1% khối lượng.
-Hàm lượng sỏi có đường kính từ 5-10mm không vượt quá 5% khối lượng
-Hàm lượng mica không được lớn hơn 1% theo khối lượng