Đá Base B

Đá base loại B, hay còn được gọi là đá base loại 2, là hỗn hợp của đất đá và là sản phẩm thu được từ giai đoạn 1 của quá trình sản xuất các sản phẩm đá xây dựng

Danh mục:

Đặc tính đá base loại B

  • Kích thước cỡ hạt: 0 – 50mm
  • Độ ẩm: < 4%
  • Trọng lượng riêng: 2.707 g/cm3
  • Hàm lượng thoi dẹt TB: 8.22
  • Cỡ hạt lớn nhất – Dmax: 37.5mm