Đá Base A

Đá Base A
– Chủng loại hàng hóa: Đá Base loại A
– Tình trạng: Còn hàng
– Khối lượng riêng: 2200 – 2500 kg/cm3
– Hàm lượng thoi dẹt TB: 8.22
– Cỡ hạt lớn nhất – Dmax: 37.5mm
– Độ ẩm:     4,49 %
– Tiêu chuẩn : TCVN 7572 – 13:2006

Danh mục:

Đá bây, đá base là hỗn hợp đá bụi và đá dăm, có kích cỡ từ 0-5cm, dùng làm đá cấp phối cho nền đường, dùng để dặm vá hoặc làm mới đường, tạo độ bền chắc do có tính kết dính cao khi gặp nước. Ngoài ra, loại này còn được dùng để san lấp nền móng nhà và các công trình xây dựng.