Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 38 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225 222 8882

Email: xaydungphuanh@gmail.com